Definiera system, målgrupper och aktörer

Första steget är att definiera och synliggöra vilka målgrupper som är i fokus samt vilka aktörer som är involverade i den nära vård som ska följas upp.

Det kan göras genom att använda en befintlig presentation av systemet runt målgrupperna eller genom att sammanställa involverade aktörers roller och tänkta arbetssätt.

Ramverket för lärande uppföljning av Nära vård kan tillämpas i ett län, en länsdel eller avgränsat för en specifik målgrupp.

Exempel på system i de piloter som deltagit i utveckling av ramverket:

”Ett sammanhållet vård- och omsorgssystem med primärvården som nav.”

”Ett sammanhållet vård- och omsorgssystem för äldre personer som har en komplex sjukdomsbild.”

”En resurseffektiv och samverkande glesbygdsvård.”

Förstora bilden

Att synliggöra systemet runt målgruppen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.