Steg 6: Förankra lösningen i verksamheten

Nu har ni en lösning som ni tagit fram och testat med era användare. Den kan medföra nya arbetssätt eller rutiner i användarnas vardag. Det sjätte och slutliga steget är därför att få alla berörda medarbetare att förstå hur lösningen fungerar i praktiken och varför förändringen behövs.

 • Det här steget handlar mycket om kommunikation.
 • Det är centralt att ledningen är delaktig i implementeringen av lösningen. Deras mandat för förändringen är avgörande.

Tack vare att ledningen varit med hela tiden, så blev implementeringen framgångsrik.

Cecilia Åkerlund, Marie Frey & Mikaela Johansson, Västerås stad

Implementera lösningen i verksamheten

 • Gör en plan med alla aktiviteter för hur lösningen ska kunna implementeras och realiseras. Vilka personer och funktioner berörs? Behöver fler personer driva förändringen i detta sista steg?
 • Implementera lösningen där den kommer att användas, börja gärna i liten skala.
 • Beskriv användares, chefers och beslutsfattares önskemål och feedback som ni fångat in under processen. Använd berättelser, citat, filmer och bilder för att illustrera att förslaget är en lösning på ett verkligt problem, och som är förankrat i grunden.
 • Om ni kan – visa hur er lösning, eller något liknande, används av andra. Det kan göra den lättare att förstås och accepteras.
 • Ni kan prova skarpt i mindre skala under en begränsad tid, för att sedan utvärdera, dokumentera, skruva på detaljer och implementera bredare.

Metodexempel: Elevers val till gymnasieskolan

Vi börjar med att implementera förändringen på en av skolorna. Vi inleder med två av tre klasser i årskurs 9. I implementeringen som sker på skolan under två veckor deltar – förutom eleverna – även studie- och yrkesvägledare, mentorer, lärare, skolledare, skolutvecklare, förvaltningschef och it-strateg. Vårt team tar hand om frågor och synpunkter som dyker upp för att kunna planera för en eventuell framtida och bredare implementering.

Förankra lösningen i verksamheten

När lösningen är klar behöver den implementeras brett i verksamheten. Fördelen med användarcentrering är att användarna och andra målgrupper är medskapare av lösningen. Därför är en bra dialog med alla som berörs av hur lösningen kan fungera i praktiken viktig.

Filmen är cirka 1,5 minuter lång.

Tips från skolhuvudmän

 • Låt användarna och andra målgrupper informera om och visa lösningen. De är ju själva medskapare av förnyelsen.

Kontrollfrågor efter sista steget

 • Är det tydligt för alla som är berörda av förändringen om varför den görs och vad det innebär för dem?
 • Hur kan vi kommunicera förändringen på ett lättillgängligt och engagerande sätt, där vi lyfter fram nyttan och bäddar för eventuella nödvändiga politiska beslut?
 • Har vi en tydlig plan för att kommunicera och implementera förändringen i praktiken?

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.