Publicerad 3 juni 2024

Psykiatrin i siffror - kartläggning av vuxenpsykiatrin 2023

5,6 procent av den vuxna befolkningen i Sverige hade kontakt med specialistpsykiatrin 2023. Det är en liten ökning jämfört med tidigare år. Av de personer som fick heldygnsvård har andelen som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård minskat.

Syftet med kartläggningen är att stimulera utveckling av vården. Kartläggningen omfattar bland annat regionernas resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, vårddagar, personal samt kostnader.

Psykiatrin i siffror - barn- och ungdomspsykiatrin 2023

Psykiatrin i siffror - rättspsykiatrin 2023

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.