Publicerad 31 maj 2024

Psykiatrin i siffror — kartläggning av barn- och ungdomspsykiatri 2023

Sedan 2017 har andelen barn som varit i kontakt med BUP ökat med 35 procent. Under samma period har kapaciteten inom BUP, mätt i arbetade timmar, ökat med 22 procent. Antalet genomförda besök per dag och behandlare har också ökat, delvis tack vare fler digitala besök.

Syftet med kartläggningen är att stimulera utveckling av vården. Det är också viktigt att ge en samlad nationell bild av den psykiatriska vården i Sverige. Kartläggningen omfattar bland annat regionernas resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, vårddagar, personal samt kostnader.

Psykiatrin i siffror - vuxenpsykiatrin 2023

Psykiatrin i siffror - rättspsykiatrin 2023

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.