Publicerad 5 april 2023
Nyhet

Överenskommelse med Kommunal om löneökningsutrymme 2023

SKR, Sobona och Kommunal har kommit överens om ett löneökningsutrymme för 2023 på totalt 4.1 procent som omfattar drygt 400 000 medarbetare i kommuner och regioner.

Ulf Olsson, förhandlingsdelegationens ordförande och Sten Nordin, förhandlingsdelegationens vice ordförande, SKR

Ulf Olsson & Sten Nordin

Nuvarande avtal med Kommunal tecknades 2020 och gäller till och med den 31 mars 2024. Löneökningsutrymmet för 2023 ska, enligt gällande avtal, fastställas i nivå med det märke som sätts av parterna inom industrin.

SKR och Sobona har därför – nu när det finns ett märke - kommit överens med Kommunal om ett löneökningsutrymme för 2023 på totalt 4.1 procent. Omräknat till kronor innebär detta att 1125 kronor per medlem förs till utrymmet för löneöversynen den 1 april 2023 samt att lägsta lönerna höjs med 1350 kronor den 1 januari 2024.

– Vi har kommit överens med Kommunal om löneökningar för i år på det märke som industrin har satt, vilket är en styrka. Samtidigt är märket högt och kommer att innebära en stor utmaning för kommuner och regioner, givet det ansträngda ekonomiska läget, säger Ulf Olsson, ordförande i förhandlingsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Parterna inom industrin har, genom sin överenskommelse, tagit ett stort ansvar i en mycket ansträngd tid. Det är positivt att vi nu har ett märke att förhålla oss till. Det ger stabilitet och förutsägbarhet i ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger Sten Nordin, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.