Publicerad 5 april 2023

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om utrymme vid löneöversyn 2023 enligt HÖK 20

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse med Svenska Kommunalarbetareförbundet och fastställt att utrymmet för arbetstagarorganisationen i löneöversynen 2023 utgörs av 4,1 procent.

Omräknat till kronor innebär detta att 1 125 kronor per medlem förs till utrymmet för löneöversynen per 2023-04-01 samt att lägsta lönerna höjs med 1 350 kronor per 2024-01-01.

Överenskommelsen innebär inte att det föreligger någon rekommendation om att träffa ny LOK.

Rekommendation till beslut

Detta cirkulär innehåller inte någon rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Johan Thörn
    Förhandlare
  • Sabina Bajraktarevic
    Förhandlare
  • Agnes Gradstock
    Biträdande förhandlingschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.