Publicerad 6 januari 2021
Debatt

Så stärker vi den svenska äldreomsorgen

Kompetenslyftet för äldreomsorgen är en historisk satsning som vi nu ska skala upp ytterligare. Det skriver Anders Knape, Lena Hallengren och Tobias Baudin.

Sveriges regering, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal är överens om behoven av att stärka svensk äldreomsorg. Det var bakgrunden till att vi i maj presenterade ett kompetenslyft för äldreomsorgen. Hittills har 248 av landets 290 kommuner anmält intresse för att ingå i den statliga satsningen och tusentals anställda har eller kommer inom kort att påbörja sin utbildning till undersköterska eller vårdbiträde. Det här är en historisk satsning som vi nu ska bredda och skala upp ytterligare under de kommande åren.

Det här är en satsning på både kort och längre sikt. Under året som gått har anställda inom vård och omsorg jobbat oerhört hårt för att vårda sjuka och rädda liv. De behöver få fler kollegor med rätt kompetens. Samtidigt har många företag i andra branscher tvingats att säga upp personal. Kompetenslyftet för äldreomsorgen kan bidra till att locka permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ställa om och utbilda sig för att arbeta i äldreomsorgen.

På längre sikt är detta dessutom helt nödvändigt. Antalet äldre över 80 år ökar med nästan 50 procent under de kommande tio åren, vilket innebär ökade behov av vård och omsorg, samtidigt som de i arbetsför ålder endast ökar med låga 5 procent.

Kompetenslyftet för äldreomsorgen innebär en möjlighet för anställda inom äldreomsorgen att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid och då med en tillsvidareanställning på heltid. Kommunerna anpassar arbetstidsförläggningen i verksamheterna för att skapa förutsättningar så att det går att kombinera utbildning och arbete. Staten finansierar kommunernas kostnader under den tid den anställde är frånvarande på grund av studier. Kombinationen av en tryggare anställning, heltid och utbildning är en viktig del i att stärka äldreomsorgen.

I samband med höständringsbudgeten breddade och förlängde regeringen satsningen för kompetenslyftet för äldreomsorgen. De 2,2 miljarder kronor som avsattes i våras kompletterades med ytterligare 1,7 miljarder kronor. Satsningen förlängs också och gäller nu till och med 2023. Att kompetenslyftet för äldreomsorgen både breddas och förlängs ökar förutsättningarna för att höja kompetensnivån och att stärka kvaliteten i äldreomsorgen ytterligare.

Kompetenslyftet för äldreomsorgen är en historisk satsning, som över tid siktar mot tusentals nya vårdbiträden och undersköterskor och fler tillsvidareanställningar på heltid. Anställda som i dag arbetar visstid kan genom vidareutbildning ta steget från tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställningar på heltid. Det är för den enskilde arbetstagaren en unik möjlighet att utbilda sig på betald arbetstid. Genom kompetenslyftet för äldreomsorgen kan arbetsgivare samtidigt attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.

Kompetenslyftet för äldreomsorgen är i full gång. Kommunerna har tagit chansen att växla upp arbetet med att få fler att gå från visstid till tillsvidareanställningar, att få fler att vidareutbilda sig och att locka fler att jobba inom äldreomsorgen. Fler anställda med rätt kompetens, färre tidsbegränsat anställda och fler heltidsanställda, kommer att bidra till att stärka äldreomsorgen. Det är bra för Sverige.

Lena Hallengren, socialminister
Tobias Baudin, ordförande Kommunal
Ander Knape, ordförande SKR

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle den 5 januari 2021.

Läs vidare

Sakkunnig

Katarina Storm Åsell
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset