Publicerad 29 juni 2021
Nyhet

Effektivt vaccinationsarbete i alla regioner

Vaccineringen mot covid-19 fungerar väl i alla regioner. Kort framförhållning från vaccinleverantörer försvårar dock regionernas planering.

Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvårdsfrågor, SKR

Emma Spak

SKR har skickat en sjunde månadsrapport om regionernas arbete med vaccination mot covid-19 till regeringen. Vaccinationerna fungerar väl i alla delar av landet och vaccinationstäckningen ökar i alla delar av befolkningen. Alla regioner genomför också omfattande insatser för att nå ut till alla delar av befolkningen för att besvara frågor, öka vaccinationsviljan och göra det enklare att vaccinera sig.

– Regionerna har hittills genomfört över sju miljoner vaccinationer. De vaccinerar med allt vaccin de får och arbetar samtidigt med att nå ut med information och sänka trösklarna för alla invånare att vaccinera sig. Vi kan inte vara nöjda förrän vaccinationstäckningen är hög i alla områden och i alla grupper, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Leveranserna styr vaccineringen

Under juni har vaccinleveranserna till Sverige varit de största hittills, i juli minskar de. Minskningen av leveranser i juli påverkar främst vaccinationerna med dos 1, vilket innebär att färre personer kommer erbjudas en första dos i juli jämfört med i juni.

Leveransprognoserna är dock osäkra och regionerna får bara två veckors framförhållning från leverantörerna över det exakta antalet doser som levereras. Den korta framförhållningen försvårar regionernas möjlighet att genomföra och planera vaccinationerna effektivt. Det gör det också svårare för invånare att kunna planera sin vaccination under semestern.

– När regionerna får sena besked om leveranser blir det svårare att planera bemanning och svårare att ge besked till invånare om när de kan vaccineras. Vi skulle behöva så säkra och tidiga prognoser som möjligt, säger Emma Spak.

Vaccineringen - det viktigaste i sommar

En uppmaning till alla invånare är att försöka planera sin vaccination under sommaren, då regionerna inte kan säkerställa att de kan ge vaccin till invånare som semestrar eller tillfälligt besöker en annan del av landet än där de bor.

– Som invånare är det viktigt att du planerar din egen vaccination under sommaren och att du kan ta både din första och andra dos i din hemregion. Att vaccinera dig är det viktigaste du gör i sommar, säger Emma Spak.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef hälso- och sjukvårdsfrågor

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.