Publicerad 4 juli 2017

Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet - SOU 2017:35

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR