Publicerad 26 april 2021

Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågor om åtgärder för att attrahera internationell kompetens samt åtgärder som avser att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. 

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR