Artikeln publicerades 30 september 2021

Utbildning i rollen som medarbetare inom kommun och region

Grundläggande utbildning som behandlar principer för den offentliga verksamheten som demokrati, objektivitet och legalitet. Via text, intervjuer och dilemmaövningar får deltagarna kunskap om offentlig verksamhet, offentlighet och sekretess, jäv och mutor. Utbildningen kan göras individuellt eller i grupp.

Starta utbildningen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla anställda i kommun och region. Den kan till exempel användas som en introduktion för nyanställda kring vad som är specifikt med att arbeta inom offentlig verksamhet.

Innehåll och upplägg

Utbildningen är helt öppen och ingen registrering krävs. Den kan genomföras:

  • Individuellt och tar cirka 30 minuter att genomföra.
  • I grupp och tar cirka 40 minuter att genomföra. Ni som väljer att genomföra utbildningen i grupp kan ta del av ett faktablad samt en lärarhanledning.

Lärarhandledning: utbildning i rollen som medarbetare (PDF)

Faktablad om principer för offentlig verksamhet (PDF)

Utbildningen kan genomföras:

  • i sin helhet, eller
  • användas i sina olika delar som diskussionsunderlag vid medarbetardagar, arbetsplatsträffar, eller vid andra utbildningstillfällen

Den består av korta filmer och poddavsnitt. Utbildningen varvas med fakta och frågor eller påståenden som du direkt får en återkoppling på när du har svarat. Du får också ta ställning i fem fall (case) och svara på frågor kring olika dilemman i fallen.

På slutet kan du göra en mycket kort utvärdering av utbildningen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet:

Cecilia Berglin, Projektledare SKR

Ann-Sofi Agnevik, Förbundsjurist SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.