18 november 2024 kl. 15.00-16.30

Stöd till utveckling för bättre tillgänglighet - lärträff 3, hösten 2024

Tillfälle tre i seminarieserie om tre lärträffar i syfte att stödja utvecklingen för bättre tillgänglighet i vård och omsorg. Avslutande del handlar bland annat om implementering av arbetssätt och rutiner.

Anmäl dig

Innehåll

På den sista lärträffen handlar det om att påverka målgruppens system, långsiktighet i framtagna förbättringar samt implementering av bättre arbetssätt och rutiner.

I samband med lärträffarna erbjuds även ett nytt webbaserat metodstöd som utgår från det studiematerial som används i utvecklingsprogrammet Att leda utveckling för bättre tillgänglighet.

Tillgänglig vård - SKR

Målgrupp

Ledare, chefer, medarbetare, verksamhetsutvecklare, strateger inom vård och omsorg.

Program

Strategi 5-6: Påverka målgruppens system, skapa hållbar utveckling av tillgängligheten

 • Bli partner med era patienter och brukare
 • Att leda i komplexitet
 • Organisera för lärande
 • Långsiktighet i framtagna förbättringar
 • Implementering av bättre arbetssätt och rutiner
 • Inspiratör/gott exempel
 • Dialog/frågor

Medverkande

 • Pia Lindberg, handläggare, SKR
 • Marie Blom Niklasson, handläggare, SKR

Informationsansvarig

 • Pia Lindberg
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.