23 oktober 2024 kl. 15.00-16.30

Stöd till utveckling för bättre tillgänglighet - lärträff 2, hösten 2024

Lärträff 2 i en seminarieserie på tre lärträffar i syfte att stödja utvecklingen för bättre tillgänglighet i vård och omsorg. Den här gången handlar det om efterfrågan och behov.

Anmäl dig

Innehåll

På den andra lärträffen handlar det om att skapa bild av er efterfrågan och behov samt alternativa arbetssätt för att matcha efterfrågan.

I samband med lärträffarna erbjuds även ett nytt webbaserat metodstöd som utgår från det studiematerial som används i utvecklingsprogrammet Att leda utveckling för bättre tillgänglighet.

Tillgänglig vård - SKR

Målgrupp

Ledare, chefer, medarbetare, verksamhetsutvecklare, strateger inom vård och omsorg.

Program

Strategi 2 -4: Förstå efterfrågan, omsätt förståelsen till planer, matcha kapacitet och efterfrågan

 • Att lära känna behov och efterfrågan
 • Behovsbaserade aktivitetsmål och er planering för att hantering
 • Alternativa arbetssätt för att matcha efterfrågan
 • Förändringsledning och förändringspsykologi
 • Inspiratör/gott exempel
 • Dialog/frågor

Efterföljande lärarträffar

18 november kl. 15.00-16.30
Innehåll: Påverka målgruppens system, långsiktighet i framtagna förbättringar, implementering av bättre arbetssätt och rutiner.

Lärträff 3 - 18 november

Medverkande

 • Pia Lindberg, handläggare, SKR
 • Marie Blom Niklasson, handläggare, SKR

Informationsansvarig

 • Pia Lindberg
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.