Publicerad 28 september 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbets- brist är ersatt av 09:9.

Visa det här daterade cirkuläret

Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbets- brist


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset