Publicerad 28 september 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbets- brist är ersatt av 09:9.

Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbets- brist


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR