Publicerad 4 februari 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 2004:72.

Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR