Publicerad 14 mars 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmyn- derskapsfrågor är ersatt av 18:14.

Visa det här daterade cirkuläret

Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmyn- derskapsfrågor


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset