Publicerad 14 mars 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmyn- derskapsfrågor är ersatt av 18:14.

Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmyn- derskapsfrågor


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR