Vården flyttar hem

Många regioner står i startgroparna att införa egenmonitorering för allt större patientgrupper. Ett stort skifte i vården som kan underlätta vardagen för många patienter.

Varannan invånare i Sverige lever i dag med en eller flera kroniska sjukdomar. Sjukdomar som det ofta går bra att leva med, men som kan kräva regelbunden vård. Och de senaste åren har ett stort skifte till nära vård påbörjats. Det kan bland annat innebära att göra det möjligt för patienter att inte behöva besöka vården så ofta utan att i stället kunna följa upp sina värden och kontrollera sin hälsa hemifrån.

Egenmonitorering innebär att man som patient själv kan mäta sina egna värden med hjälp av digital teknik. Det kan handla om att mäta alltifrån blodsockervärden, till blodtryck, vikt, puls, syresättning och lungfunktion. Värdena registreras digitalt så att både patienten och vårdkontakten får uppdaterad information.

Vinster för både patienten och vården

Det finns flera fördelar med egenmonitorering. Dels är det ju betydligt enklare och smidigare att kunna mäta sina värden hemma i stället för att behöva åka till ett sjukhus eller en vårdcentral. Som patient behöver du inte anpassa din vardag utifrån vårdbesök. En annan viktig fördel är att patienter som själv mäter sina egna värden blir mer involverade i sin egen vård och får bättre kontroll över sin hälsa. Det blir enklare att hålla sin sjukdom stabil när man själv kan se effekten av motion eller ändrad kost.

Men vinsterna är fler. Vårdkontakterna blir effektivare, då en sjuksköterska kan ta hand om betydligt fler patienter varje dag. Vårdbesöken kan minska och även sjukhusinläggningarna.

För personer som lever med diabetes är det ofta en självklarhet att kunna mäta sina blodsockervärden och själv ta insulin när det behövs. Men möjligheten finns inom betydligt fler sjukdomsområden. Egenmonitoreringen ersätter förstås inte dialogen och kontakterna med vården, men gör den mer effektiv och enklare.

Östergötland är exempel på en region som kommit långt i utvecklingen. Där kan den som har diabetes, kol, hjärtsvikt eller högt blodtryck prova på egenmonitorering redan nu. Parallellt genomförs tester inom fler områden och dialog förs med patientorganisationer och leverantörer om hur allt mer egenmonitorering succesivt ska kunna införas i vården. På sikt handlar det om att tusentals patienter inte behöver uppsöka vården lika ofta. 13 000 medarbetare kommer beröras, bara i Östergötland.

Nationell samverkan nödvändig

På flera håll i landet sker nu projekt, piloter och införande av lösningar för egenmonitorering av kroniska sjukdomar. Från att utvecklingen tidigare har drivits av eldsjälar inkluderas nu arbetet i strategiska utvecklingsplaner. Flera regioner planerar storskaliga införanden av egenmonitorering till patienter med kroniska sjukdomar. Även privata och digitala vårdgivare är i startgroparna för att på bred front erbjuda rikstäckande tjänster för egenmonitorering.

Men ett bredare införande väcker också många frågor. Det ställer krav på att IT-lösningar och plattformar uppfyller dataskyddsförordningen (GDPR) samt offentlighets- och sekretesslagen, tydlig information och dialog med patienter, att införa nya arbetssätt, värdering av kostnadseffektivitet av nya produkter och arbetssätt och kompetensutveckla personal. Det finns oändligt med möjligheter, men också många frågor att lösa. De flesta frågorna kräver nära samverkan mellan regioner och med statliga myndigheter. Det här är en för stor och för viktig utveckling för att varje region ska sitta på sin egen kammare och uppfinna hjulet.

Vi på SKR har tagit initiativ till ett kompetensforum där regioner gemensamt samarbetar och samverkar kring frågor som begrepp, inkluderingskriterier, upplägg, förvaltning, uppföljning och forskning. Därtill finns Medicintekniska produktrådet som kan besluta om rekommendationer av ett urval av medicintekniska produkter, och som även tillsammans med Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket spanar efter nya produkter i Sverige och internationellt. Det här är förstås ingen unik utveckling för Sverige.

Att som patient bli mer involverad i sin egen vård och att själv kunna följa upp sina värden kommer om några år vara en självklarhet för de allra flesta. Vården ska anpassa sig till patientens behov, inte tvärt om.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen