Viktigt besked om ny socialtjänstlag

Den nya regeringen avser gå vidare med förslaget till ny socialtjänstlag. Det är ett positivt besked som vi väntat på länge. Nu krävs ett avgörande förarbete i kommunerna.

En god nyhet såhär inför jul är att regeringen avser gå vidare med förslaget till ny socialtjänstlag. Det meddelade socialtjänstminister Cecilia Waltersson Grönwall på ett seminarium som vi arrangerade tillsammans med Vision, Akademikerförbundet SSR, Föreningen Sveriges socialchefer och BRIS förra veckan. Hon lämnade även ett viktigt besked om att pågående och tidigare arbete med förslaget kommer att tas om hand som en helhet.

Det är ett glädjande besked som vi väntat på länge! Vi har förstås önskat att ett lagförslag ska komma tidigare. Men vi får förstå att ett så brett förslag inte läggs fram med en handvändning. Vi har en ny regering som behöver få tid att bereda ärendet och säkra finansiering.

Nu behöver vi se till att få en tydlig tidsram att arbeta efter. Vi står inför en genomgripande omställning som kommer att kräva gediget förarbete för att ge önskad effekt. Kommunerna behöver förbereda sig ordentligt.

Mycket görs men vi behöver skala upp

Vi behöver inte vänta på en ny lag för att kunna arbeta förebyggande, uppföljande och evidensbaserat. Redan idag finns många goda exempel i kommunerna som går återanvända och vidareutveckla:

Vivalla i Örebro och Skäggetorp i Linköping har båda stärkt socialtjänstens förtroende och möjliggjort tidiga insatser genom att flytta socialkontoret till utsatta områden. Eskilstuna jobbar systematiskt med förebyggande stödinsatser till föräldrar, i samverkan med förskola och skola. Välfärdsteknik i form av till exempel nattkameror och medicinrobotar används framgångsrikt på flera håll. Vimmerbys socialtjänst använder en app för att säkerställa att föräldrar med alkoholberoende är nyktra när de ska besöka sina barn. Göteborgs funktionshinderomsorg arbetar föredömligt och systematiskt med att involvera brukarna. Fler och fler kommuner delar på resurser genom samverkan. Och i Visby är socialtjänsten idag mer tillgänglig genom att utföra insatser både lördagar och vissa kvällar.

Utredningen om en ny socialtjänstlag har öppnat upp för nytänk i kommunerna, och med nytt lagstöd kan arbetet skalas upp. Om vi i den nya lagstiftningen dessutom får ett ”ska-krav” på att kommunerna måste arbeta förebyggande, kommer fler att kunna prioritera mer långsiktiga satsningar. Men för det krävs pengar. Idag kan kommunerna börja ställa om med befintliga resurser, men vi har efterfrågat ekonomiska medel från regeringen för att ett större reformarbete ska kunna genomföras.

Ett gemensamt arbete framåt

Vi ser det som SKR:s uppdrag att stötta och samordna kommunerna i arbetet framåt. Därför har vi nyligen tillsatt en tjänst med uppdraget att tillsammans med kommunerna hitta kloka sätt att förbereda reformen. Bland annat har vi tagit fram ett workshop-underlag för att varje län ska kunna titta närmare på alla insatser som socialtjänsten har, och landa i hur och när det går att arbeta förebyggande och utan behovsprövning, vilka insatser som har bästa tillgängliga kunskap, när det går att nyttja digitala arbetssätt och när vi kan samarbeta över kommungränserna. SKR har sedan tidigare kartlagt kommunernas insatsutbud, vilket blir en utgångspunkt i arbetet. Vi kommer att finnas med längs vägen för att fånga upp behov av stöd och kunskap som möjliggör omställningen.

En annat viktigt förslag i utredningen om nya socialtjänstlagen är att socialtjänsten ska främja jämställda levnadsvillkor – inte bara jämlika. Just nu genomför SKR ett pilotprojekt om jämställd socialtjänst tillsammans med FOU Välfärd Värmland och FoU Socialtjänst i Västerbotten. I slutet av 2023 kommer projektet att ha ett stödmaterial hur socialtjänsten kan arbeta med jämställdhet – från ledning och styrning, till handläggning och uppföljning.

Med siktet inställt på 2024

Vi står inför en nödvändig omställning för att kommuner framgent ska kunna erbjuda medborgare det stöd och den service de behöver. Det känns skönt att kunna se fram emot 2024 och en proposition som ger kommunerna lagstöd att jobba ännu mer förebyggande, kunskapsbaserat, jämställt och tillgängligt med brukaren i fokus. Nu gäller det att kroka arm och med gemensamma krafter förbereda oss på bästa sätt.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen