Vaccinerad omsorgspersonal skapar trygghet för de äldre

Nu ska de som bor på särskilda boenden och har hemtjänst vaccineras med en tredje dos mot covid-19. Det blir ett viktigt tillfälle att samtidigt vaccinera omsorgspersonal.

De senaste veckorna har vi fått rapporter om både smittade och avlidna på särskilda boenden, SÄBO. Många äldre är sköra, med lägre immunförsvar och att de nu ska få en tredje påfyllnadsdos hoppas jag förstås ska göra att fler äldre kan känna sig både trygga och säkra.

Samtidigt riktas mycket fokus på omsorgspersonalens vaccinationstäckning. Vi har en hög vaccinationstäckning generellt i Sverige, 83,7 procent av alla över 16 år är nu vaccinerade med minst en dos. Vaccinationstäckningen bland omsorgspersonal är liknande, på SÄBO har 84 procent av all personal vaccinerats med minst en dos och inom hemtjänsten och LSS 80 procent. Jämfört med befolkningen i yrkesverksam ålder, 18-67 år, är vaccinationstäckningen betydligt högre bland personal på SÄBO och i samma nivå som bland personal inom hemtjänsten och LSS. De senaste veckorna har andelen vaccinerade inom hemtjänsten och LSS också ökat snabbare än i befolkningen i övrigt.

Samtidigt ser vi att vaccinationstäckningen skiljer sig åt mellan olika grupper. Det finns skillnader mellan regioner, kommuner och stadsdelar. På kommunnivå skiljer det sig från 66 till 94 procent av alla över 16 år som fått minst en dos. Skillnaderna bland omsorgspersonal avspeglar vaccinationstäckningen i stort i landet och påverkas av bakomliggande faktorer såsom utbildningsnivå, inkomst, ursprungsland och ålder. Där vaccinationstäckningen generellt är lite lägre är den också lite lägre bland omsorgspersonal.

Viktigast av allt är att vaccinationstäckningen ökar i hela landet, i alla områden och i alla grupper – oavsett yrke. Det görs många riktade insatser nu för att säkra det. Samtidigt behöver vi förstå att det finns ett särskilt tryck på att just personal inom vård omsorg vaccinerar sig, patienter och brukare behöver kunna känna sig trygga.

Vaccinera personal och äldre på samma gång

När vi nu vaccinerar äldre på särskilda boenden och de med hemtjänst med en påfyllnadsdos är det ett mycket bra tillfälle att också vaccinera personal som inte är färdigvaccinerad än. Ge personalen möjlighet att få vaccinera sig på arbetstid, på arbetsplatsen.

Omsorgspersonal fick redan tidigt i år möjlighet att vaccinera sig mot covid-19. Många kunde då göra det på ett enkelt sätt under arbetstid. Men det var också en del personal som valde att avvakta då de inte kände sig helt säkra på vaccinen. I dag har vi ännu mer kunskap om att vaccinen är bra, säkra och ger ett gott skydd på svår sjukdom.

Förra veckan diskuterade vi med regionernas vaccinsamordnare hur planeringen såg ut för att vaccinera med en tredje dos. De var tydliga med att det finns tillräckligt med vaccin och det finns bra förutsättningar att vaccinera äldre och personal samtidigt. Besked vi fått från kommunerna tyder på samma sak – och på flera håll i landet har vaccinationerna med en tredje dos redan satt igång. Den goda samverkan mellan kommuner och regioner kring vaccineringen har varit en avgörande framgång i vaccineringen mot covid-19 under hela året. Vi ser redan en liten ökning och jag är övertygad att vi nu kommer öka vaccinationstäckningen bland personalen ytterligare.

Verktyg för att underlätta personalvaccineringen

Att vaccinera sig är frivilligt. Det är viktigt att alla vaccinationer och alla läkemedelsbehandlingar fortsatt är frivilliga, oavsett var du är anställd. Det handlar om förtroendet för vården och för våra nationella vaccinationsprogram. Samtidigt har både vården och omsorgen ett ansvar att se till så att patienter och brukare kan känna sig trygga. Att vaccinera sig handlar om att både skydda sig själv och andra.

Vi kan underlätta för alla att vaccinera sig genom att göra vaccinationerna lättillgängliga och genom att bemöta frågor och eventuell oro med kunskap. På SKR:s webbplats finns det samlad information som stöd till arbetsgivare när det gäller vaccinering av personal och tips på hur man kan diskutera de här frågorna och underlätta vaccinering på arbetsplatsen, utan att det uppfattas som påtryckning. På 1177.se finns information om att vaccinera sig på 19 olika språk.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen