Stärk arbetsmiljön för äldreomsorgens chefer med Chefoskopet

Äldreomsorgens chefer har en central funktion i att möta välfärdens utmaningar. Verktyget Chefoskopet ger stöd att skapa rätt förutsättningar och arbetsmiljö.

Första linjens chefer inom äldreomsorgen har ofta bristande förutsättningar att klara av sitt uppdrag. Det är fack och arbetsgivare överens om. Även forskningen ger stöd för detta. Arbetsmiljöriskerna handlar om hög arbetsbelastning, otillräckligt administrativt stöd, bristande mandat och otillräcklig dialog om uppdraget. Dessutom är personalansvaret ofta stort, snittet anställda per chef är 42 i hemtjänsten och 50 på särskilt boende.

Sedan ungefär ett år tillbaka arbetar därför SKR, Vision och Akademikerförbundet SSR tillsammans för att stärka chefernas organisatoriska förutsättningar i äldreomsorgen. Målet är att alla chefer ska få rätt förutsättningar att utföra sitt uppdrag och samtidigt må bra.

I den gemensamma satsningen lyfter vi bland annat fram verktyget Chefoskopet. Syftet med Chefoskopet är att synliggöra vilka förutsättningar som chefer har idag och vad som kan förbättras. Verktyget är väl beprövat av många kommuner och regioner under flera år. Bland annat har Bollebygds kommun använt det för att kartlägga chefers arbetsmiljö och formulera konkreta åtgärder för förbättring. Här vittnar både chefer och personal om lugnare arbetsmiljö, mer tid för rätt arbetsuppgifter och ökad yrkesstolthet.

Bollebygds kommun utvecklar sina chefers arbetsmiljö med Chefoskopet, YouTube

Välfärdens utmaningar blir påtagliga i äldreomsorgen

Äldreomsorgen är en av välfärdens största verksamheter och befinner sig på många sätt i centrum för de utmaningar som vi står inför de kommande åren. De demografiska förändringarna med allt fler äldre och minskat antal arbetsföra påverkar hela samhället, och det är inom äldreomsorgen som mötet mellan en åldrande befolknings ökade behov och konkurrensen om arbetskraft blir som allra tydligast.

För att vi ska klara välfärdsuppdraget är trycket på verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen stort. Här vilar ett tungt ansvar på chefernas axlar, som ofta har en central roll i att driva olika utvecklingsarbeten. Digitalisering, arbetsmiljö och brukarinflytande är bara några områden där det är avgörande att chefer har rätt förutsättningar att arbeta strategiskt och långsiktigt.

Så kommer ni igång

Som alla utvecklingsarbeten är det förstås viktigt att ett eventuellt arbete med Chefoskopet förankras på ledningsnivå. Därför finns en halvtimmes introduktionsdel, som på ett smidigt sätt ger ledningsgrupper och nämnder en bild av verktyget och hur det kan användas i verksamheten.

Under mars har även SKR tillsammans med Suntarbetsliv genomfört två kurstillfällen för medarbetare inom HR om verktygets funktion och hur det kan användas. Ett mål är att deltagarna ska känna sig bekväma med att hålla en informationsträff om Chefoskopet för politiker och ledning. Kolla gärna i er HR-funktion om någon gått kursen.

Första linjens chefer i äldreomsorgen är centrala för att klara ett av socialtjänstens mest utmanande utvecklingsarbeten någonsin. Insatser krävs för att skapa rätt förutsättningar – varför inte komma igång redan på nästa nämnd- eller ledningsgruppsmöte genom att avsätta en halvtimme och se hur Chefoskopet kan användas hos er!

Chefoskopet, Suntarbetsliv

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen