Nu stärker vi kompetensen i socialtjänsten

Med konceptet Yrkesresan tar vi ett stort steg att säkra kompetensutvecklingen i socialtjänsten. Alla kommuner är välkomna att gå med.

SKR och kommunerna har länge inspirerats av Yrkesresan, Göteborgsregionens modell för introduktion och kompetensutveckling för socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården. Skulle vi kunna göra Yrkesresan till ett nationellt koncept? Bredda det att också innefatta andra delar av socialtjänsten?

SKR gjorde en förstudie på uppdrag av socialchefsnätverket. Och nu äntligen närmar vi oss en nationell lansering av Yrkesresan. Rent konkret innebär det att alla kommuner som ansluter sig får tillgång till en plattform för kurser och digitalt lärande – både för medarbetare och chefer.

Kompetens som inte finns på grundutbildningen

Behovet av kompetensutveckling är stort inom socialtjänsten, både när det gäller introduktion och fortbildning. Ungefär var femte nyanställd socionom uppger att de saknar ordentlig introduktion på första arbetsplatsen. Samtidigt är många utbildningar, som socionomutbildningen till exempel, generalistutbildningar. De täcker inte in all den kunskap som behövs inom socialtjänstens olika områden.

Yrkesresan är ett bra verktyg som kan svara upp mot detta. I Yrkesresan samlas kontinuerligt bästa tillgängliga kunskap, och konceptet ger möjlighet till fördjupande kompetensutveckling och till färdighetsträning och som inte erbjuds på grundutbildningen.

Goda erfarenheter från Göteborg

Utvärderingen av Göteborgsregionens arbete med Yrkesresan visar också mycket positiva resultat. Hela 98 procent av deltagarna uppger att de är nöjda. Cheferna menar att medarbetarna har blivit tryggare och mer positivt inställda till sin yrkesroll. Socialsekreterarna själva uppger att Yrkesresan har gjort det lättare att få överblick över all information som vänder sig till yrkesgruppen. Idag använder 39 kommuner i Västsverige Göteborgsregionens yrkesresa. Det är deras erfarenheter vi tagit tillvara nu när konceptet breddas och Yrkesresan blir nationell.

Gemensam utveckling av fem yrkesresor

Först ut är en yrkesresa inom social- barn och ungdomsvård. Men ytterligare fyra yrkesresor planeras perioden 2021–2027. Bland annat pågår en förstudie om en yrkesresa inom vård och omsorg, men vilka yrkesresor det blir bestäms tillsammans med de kommuner som väljer att ansluta sig.

Det fina är att konceptet bygger på nära samverkan. Innehållet i yrkesresorna utvecklas tillsammans med kommunerna. Vi på SKR har en samordnande roll. De regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS, fungerar som ett nav i arbetet. Socialstyrelsen och andra relevanta aktörer bidrar med sakkunskap och innehåll.

Mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

Det finns en stor kraft i detta. Tillsammans kan vi ta oss an mer komplexa kompetensutvecklingsbehov än vad enskilda aktörer kan. Ett gemensamt arbete kring kompetensutveckling bidrar också till en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst över landet. Yrkesresan ger kommunerna goda förutsättningar att utveckla socialtjänsten och att öka kvaliteten för de invånare som behöver socialtjänstens stöd.

I slutet av november fick din kommun ett mejl med erbjudande om att ansluta till Yrkesresan. Sista svarsdag är den 15 februari. Nu väntar en spännande resa! Jag hoppas att din kommun vill gå med.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen