Hur säkrar vi kompetensförsörjningen i äldreomsorgen?

Den frågeställningen är central för SKR, och den är fokus för ett av de seminarier vi arrangerar i Almedalen. SKR har flera förslag till lösningar, och lyssnar gärna in andras.

Svensk äldreomsorg står inför en stor och väl känd utmaning. Andelen äldre växer mer än andelen arbetande, vilket innebär kortfattat att allt färre måste ta hand om allt fler. Hur vi ska möta denna utmaning är en fråga som upptar mycket av min tid och mina tankar, och det är också en av de frågor som SKR ägnar ett seminarium åt i Almedalen.

Hur lyfter vi kompetensen i framtidens äldreomsorg? Den frågan ställer vi oss under seminariet, som äger rum den 26 juni klockan 9. Välkommen till Wisby Strand om du är i Almedalen!

Under seminariet kommer vi fördjupa olika perspektiv med en panel med representanter från facket och staten, och även en kommun. SKR har flera idéer kring hur vi bäst tacklar kompetensutmaningen inom äldreomsorgen. En sak är klar – vi löser inte detta endast genom rekrytering, utan här behövs ett helt batteri med åtgärder.

Kompetensutveckling, heltid och välfärdsteknik

SKR förespråkar ett omfattande arbetssättsskifte inom äldreomsorgen. Centralt i detta skifte är fokus på kompetensutveckling för medarbetarna, ett ökat användande av välfärdsteknik – och att fler arbetar heltid. Det handlar om saker som kommunerna som arbetsgivare måste göra, och det finns ansvar som måste axlas av staten.

 • Arbetsgivarna, både kommunerna och de privata vårdgivarna, måste i högre grad satsa på att stärka sina medarbetares kompetens genom utbildning, fortbildning och handledning. Det är viktigt både för att bättre kunna möta enskilda äldres behov, och för att personalen ska trivas och vilja stanna kvar.
 • Välfärdsteknik har potential att väsentligt förenkla och förbättra både för de som arbetar inom äldreomsorgen och de äldre som tar del av tjänsterna. Genom att brett införa välfärdsteknik, och tänka ”digitalt först”, kan kommunerna både spara medarbetares tid, och – kanske än viktigare – möjliggöra för de äldre att leva självständigt längre. Trygghetskameror och läkemedelsautomater för hemtjänsten är två exempel på innovationer som gjort äldreomsorgen tryggare, mer effektiv, och haft positiv inverkan på de äldres självständighet och hälsa.
 • Frågan om arbetstidsförkortning stiger på dagordningen, när flera fack och partier nu driver den. SKR:s position är den motsatta. Vi ser att bristen på arbetskraft inom välfärden gör att en generell arbetstidsförkortning snarare riskerar att öka belastningen på befintlig personal och förvärra arbetsmiljöproblemen. Om det totala antalet arbetade timmar minskar blir det tuffare när medarbetarna är på jobbet eftersom samma arbete fortfarande måste utföras. Det som behövs är stora satsningar på arbetsmiljön, så att personalen orkar och vill arbeta kvar. Det måste arbetsgivare, kommuner och privata vårdgivare verkligen ta på allvar.

Tillvarata positiva trender

Men, alla kurvor pekar faktiskt inte åt fel håll. Det finns också positiva trender, som det är viktigt att tillvarata. En sådan är att vi inte bara blir äldre, utan också lägger fler friska år till livet, vilket innebär att många har behov av äldreomsorg allt senare i livet. Detta är såklart en fantastisk utveckling, som ska bejakas på alla sätt.

En bieffekt av de allt fler friska åren är att fler människor kan ha ett längre arbetsliv och bidra till välfärden – till exempel – under fler år. 38 procent av de anställda i kommuner och regioner kan tänka sig att jobba i alla fall delvis till 67 års ålder eller längre. Detta måste vi ta vara på. Kommunerna måste orka satsa på både det förebyggande och på den praktiska omsorgen. Med fler hälsofrämjande och förebyggande insatser, och med förstärkta satsningar på arbetsmiljö och kompetensutveckling, kan vi både skjuta upp inträdet till äldreomsorgen, och få till att anställda orkar och vill jobba kvar längre upp åldrarna.

Lyckas vi med detta, tillsammans med de andra åtgärderna jag lyft, har vi alla möjligheter att möta kompetensutmaningen inom äldreomsorgen.

Jag ser fram emot ett framtidsinriktat panelsamtal i Visby!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen