Efterlängtat förslag om personlig assistans

Äntligen har vi ett betänkande om statligt huvudmannaskap inom personlig assistans. Vi är många som länge förespråkat de förslag som huvudmannaskapsutredningen presenterar.

Efter 20 år av intressebevakning har vi till slut fått ett betänkande om statligt huvudmannaskap inom personlig assistans! Huvudmannaskapsutredningen, som tittat på för- och nackdelar med ett statligt huvudmannaskap, presenterade sitt slutbetänkande den 1 mars. Utredningen visar tydligt att ett statligt huvudmannaskap är att föredra, både framför nuvarande ordning med delat huvudmannaskap mellan kommunerna och staten, och framför ett kommunalt huvudmannaskap.

Vi är många som länge förespråkat detta. Jag har haft flera möten med både kommuner och andra utförare där vi varit eniga om att ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans är det bästa. Det bästa för den enskilde som inte behöver lämna ut sitt liv och funktionsförmågor till flera instanser som ska utreda samma insats. Det bästa för en mer likvärdig och säker handläggning; i många kommuner uppstår ärenden inom personlig assistans relativt sällan vilket gör det svårt att upprätthålla handläggarnas kompetens, inte minst när rättspraxis och lagstiftning ändras. Det bästa för att minska den administrativa bördan, eftersom endast en instans behöver hantera ansökan och utredning.

Flera positiva förslag

Utredningen innehåller flera positiva förslag till förändringar och jag skulle framför allt vilja lyfta fram tre av dem:

 1. Varje utförare ska hantera sina egna sjuklöner. Idag hanterar kommunerna även privata utförares sjuklöner. Att ge varje utförare eget ansvar skapar incitament att arbeta med sjukfrånvaro och arbetsmiljö relaterat till sjukskrivningar – något alla seriösa utförare vill hantera. Att det inte skett förut beror på att tidigare förslag innehållit otillräckliga höjningar av schablonersättningen, där sjuklöner inkluderas. Men med nuvarande förslag kommer privata utförare att klara av sjuklönekostnaderna, och både kommuner och privata utförare får en säkrare hantering och minskat administrativt arbete.
 2. Kommunerna behöver inte längre medfinansiera de första 20 timmarna av den statliga assistansen. Detta infördes 1997 med syfte att minska kommunernas vilja att överföra ärenden till staten och Försäkringskassan. Varken då eller senare har något visat på att kommunerna i praktiken överför ärenden. Därför är det ett positivt förslag att medfinansieringen tas bort.
 3. Kommunerna behåller huvudansvaret för utförandet. På så sätt säkras att alla som får insatsen personlig assistans beviljad också får insatsen utförd. Enskilda kommer fortfarande ha rätten att välja utförare och kommunen kommer givetvis vara beredd att utföra assistansen med trygghet och hög kvalitet.

Förbered övergången i god tid

Utredningens förslag är nu på remiss och ska vara besvarad 9 juni 2023. Förslaget är att det statliga huvudmannaskapet träder i kraft 1 januari 2026. Därefter överför kommunerna ärenden kontinuerligt under året, enligt en plan som Försäkringskassan tar fram. För att ingen ska förlora ekonomiskt på att få överlämna ärenden senare under året, kommer kommunerna att få ersättning för de ärenden som man har kvar under 2026.

Det är nu viktigt att kommunerna förbereder i god tid. Det är ett tidskrävande arbete som handlar om att inventera alla ärenden, se till att rätt handlingar finns på plats och genomföra vissa ändringar som kan krävas för att överföringen ska bli enkel och korrekt. I slutändan handlar det om att göra överföringen smidig för den enskilde.

Personlig assistans är en insats som gett många ett mer självständigt och tryggt liv. Med ett statligt huvudmannaskap får vi äntligen ett förenklat system som blir tydligare för alla inblandade.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen