Ekonomirapport, elprisstöd och ett svar från civilministern

Det är fortsatt turbulent och det fortsätter att komma många frågor om hur ekonomin på olika sätt påverkar kommuner och regioner. Nästa vecka presenterar vi årets andra Ekonomirapport där vi djupdyker i dessa frågor.

I dagarna har SKR fått ett förslag på ändrad förordning gällande elprisstöd till hushållen på remiss. Förslaget är enligt det som kommunicerats 50 öre per kWh i elprisområde 3 och 79 öre i elprisområde 4 baserat på förbrukningen oktober 2021 till och med september 2022. När det gäller stödet till kommuner och regioner väntar vi fortfarande på förslag till förordning.

SKR har också fått svar på hemställan som skickades till regeringen innan budgetpropositionen presenterades. Där lyfte vi att de generella statsbidragen 2023 bör värdesäkras med anledning av den höga inflationen, att balanskravet bör ses över samt att riktade statsbidrag bör klustras eller läggas in i de generella bidragen.

Svar utan konkreta förslag

I svaret skriver civilminister Erik Slottner att han har stor förståelse för att kommuner och regioner har en besvärlig situation. Det har även hushållen och företagen, och att regeringen måste lägga en budget som är väl avvägd i förhållande till inflationen. Mot bakgrund av läget så lägger regeringen i budgetpropositionen 6 miljarder kronor extra i generella statsbidrag. Han skriver vidare att regeringens inriktning är att statens styrning ska präglas av långsiktighet, god framförhållning och samordnande och tydliga styrsignaler, och att det kan finnas ett behov av att utveckla och förbättra styrningen.

När det gäller översyn av balanskravet hänvisar civilministern till utredningen ”En god kommunal hushållning” och att betänkandet bereds i regeringskansliet. Slutligen står det i brevet att regeringen noga följer den ekonomiska utvecklingen då det finns risk att nedgången blir djupare.

Jag tycker att inriktningen är klok, men jag hade hoppats på ett konkretare och mer positivt svar – och inte bara allmänna hänvisningar till utredningar och framtida budgetar. Jag kan konstatera att kommuner och regioner behöver betydligt mer konkreta förslag i budget och utredningsdirektiv för att det på riktigt ska göra skillnad för välfärdens verksamheter.

Ekonomirapporten 14 december

Hur statens styrning bör förbättras fördjupar vi oss kring i Ekonomirapporten, som presenteras onsdag 14 december. Där skriver vi också om samhällsekonomin i stort och om kommunernas och regionernas ekonomiska förutsättningar samt beräknade resultat. Vi har också gjort en ny prognos över behoven av personal i välfärden och ger förslag till lösningar för att klara kompetensförsörjningen. Spännande läsning utlovas.

Ekonomirapporten, följ webbsändningen direkt

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen