Dags för Ekonomirapport nr 27

På tisdag, den 17 oktober, presenterar SKR höstens Ekonomirapport. Jag kan konstatera att det blir den 27:e rapporten som jag varit med och tagit fram.

I rapporten beskriver vi som vanligt det ekonomiska läget i samhället samt i kommuner och regioner. Vi gör också en bedömning av den ekonomiska utvecklingen utifrån vår skatteunderlagsprognos.

Vi skriver också en del om produktiviteten i samhället och i hälso- och sjukvården. Du kommer att kunna läsa om vilka verksamheter i kommunerna där vi ser störst under- och överskott.

I den här rapporten har vi också ett kapitel där vi beskriver de klimatanpassningsåtgärder som kommunerna måste jobba med och vi beskriver några kommuners medverkan till omställningen till grön industriproduktion. Här ställer vi också frågan om det verkligen är rimligt att en så stor del av risktagandet för den gröna omställningen ligger på invånarna i ett antal kommuner. Vi menar att staten borde ta ett större ansvar för något som är så avgörande för Sveriges utveckling.

Vi resonerar också om resultatutjämningsreserven, RUR, synnerliga skäl och skulderna i kommuner och regioner. Vad händer när kommunerna får en allt större skuldbörda, medan statens skuld krymper?

Följ seminarium digitalt

Ekonomirappporten publiceras kl 10. På eftermiddagen, kl 13–15, kommer vi att ha ett fördjupningsseminarium som sänds digitalt. Där kommer det att finnas utrymme för frågor.

Ekonomirapporten

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen