Uppdaterat krislägesavtal bättre anpassat till olika typer av kriser

Krislägesavtalet har uppdaterats och anpassats till långvariga kriser. Det innehåller nu bland annat ett ökat skydd för medarbetarna i form av mer tid till återhämtning, höjda ersättningar och en tidsbegränsning för hur länge en medarbetare kan gå på avtalet. Avtalet gör att Sverige står ännu bättre rustat inför olika typer av allvarliga kriser.

Krislägesavtalet är en viktig del i samhällets krisberedskap. Under coronapandemin har tio regioner använt sig av avtalet, som i en kris reglerar arbetsvillkor och ersättningar för 1,2 miljoner anställda i bland annat vården, omsorgen, skolan och räddningstjänsten. Krislägesavtalet kom till efter skogsbränderna 2018 för att reglera nödvändiga avsteg från ordinarie kollektivavtal vid intensiva och plötsliga akutinsatser.

Nödvändigt att anpassa avtalet till långvariga krislägen

Krislägesavtalet har gjort att regionerna har kunnat skala upp bemanningen och därigenom säkerställt att det har funnits personal som har vårdat de patienter som behövt akut vård under pandemin. Avtalet har på ett avgörande sätt bidragit till att vården har kunnat möta de enorma vårdbehoven på det fantastiska sätt som skett. Samtidigt har arbetsgivarna ett tydligt dubbelt ansvar: att säkerställa att patienter får den vård de behöver – att rädda liv – och att samtidigt ge medarbetarna så goda förutsättningar som möjligt med en rimlig arbetsmiljö.

Pandemin har visserligen varit både intensiv och plötslig, men pandemin har också pågått i snart 16 månader och är inte över ännu. Både vi och facken har sett behov av att anpassa krislägesavtalet till olika typer av kriser. Framför allt när det gäller att undvika en hård belastning på samma medarbetare under en längre period. Medarbetarna är arbetsgivarnas och välfärdens viktigaste tillgång. Det ligger i allas intresse att arbetet organiseras så att det inte riskerar medarbetarnas hälsa, även i krislägen.

Höjda ersättningar och mer tid till återhämtning

SKR, Sobona och 24 av 25 fackförbund inom kommunsektorn har undertecknat det uppdaterade krislägesavtal som gäller från och med 1 juli i sommar. Avtalet innehåller ett ökat skydd för medarbetarna i form av mer tid till återhämtning, höjda ersättningar och en tidsbegränsning för hur länge en medarbetare kan gå på avtalet. Endast Läkarförbundet har valt att stå utanför och säga upp det tidigare avtalet, som löper ut 31 augusti. Jag hoppas verkligen att Läkarförbundet tänker om och på sikt blir en del av det uppdaterade avtalet.

Uppdaterat krislägesavtal anpassat till olika kriser

Vi har velat stärka individens skydd för långvarig belastning på krislägesavtalet och sätta in skyddsregler, samtidigt som avtalet behöver fungera vid en kris. Då behöver det finnas en flexibilitet i avtalet med undantag från både arbetstidslagen och kollektivavtalet. Det krävs för att klara av att öka bemanningen snabbt och kunna styra personalresurser där de behövs som allra mest. Och det är precis det här - stärkt skydd för individen och bibehållen flexibilitet för bemanningen - som vi och facken i kommunsektorn på kort tid lyckats mejsla fram i form av det uppdaterade krislägesavtalet. Sverige är nu ännu bättre rustat nästa gång vi står inför ett allvarligt krisläge, oavsett om det är en pandemi eller någon annan typ av kris.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen