Sverige har inte råd att stå utan beredskap

På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.

Den coronapandemi vi är mitt uppe i är naturligtvis det självklara exemplet. Men de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 och stormar som Alfrida som drog fram vintern 2019 är andra exempel som prövat svensk beredskap.

På flera sätt har Sverige nu en bättre beredskap för att hantera omfattande bränder jämfört med 2018. De kommunala räddningstjänsterna har ökat sina samarbeten, staten har upphandlat flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba och det finns ett nationellt krislägesavtal som klargör ersättningar och arbetstider för de som arbetar under allvarliga skogsbränder.

Krislägesavtal

Det är bra eftersom det redan nu larmas det om en ökad risk för torka och skogsbränder. Detta i kombination allt fler personer än vanligt rör sig ute i skog och mark under pandemin som en följd av social distansering innebär att risken för skogbränder ökar ytterligare.

Krisberedskap

Oro för skogsbränder och ett akut bemanningsläge

Men vi känner en stark oro för att bemanningen inte ska räcka till i kommunal räddningstjänst inför sommaren. Vi behöver rekrytera fler deltidsbrandmän de kommande åren för att klara uppdraget i hela landet. Särskilt besvärligt är läget i glesbygden där det helt enkelt inte finns så många att rekrytera.

Svensk räddningstjänst är i huvudsak uppbyggd på deltidsbrandkårer, särskilt i glesbygden, Deltidsbrandmännen har en oerhört viktig funktion i samhället. Deras uppdrag består av flera saker än att släcka bränder. De åker exempelvis också ut på trafikolyckor och de gör förstahjälpen-insatser.

Med tanke på läget känns det allvarligt att många deltidsbrandmän överväger att säga upp sig på grund av snåriga regler i a-kassan. En deltidsbrandman har ofta en heltidsanställning hos en annan arbetsgivare eller är egenföretagare, och många av dem varslas nu om uppsägning från sin huvudarbetsgivare på grund av pandemin. När deltidsbrandmännen ska få ersättning via arbetslöshetsförsäkringen reduceras a-kassan på grund av inkomsten som deltidsbrandman.

För att få en rimlig a-kasseersättning finns det en stor risk för att deltidsbrandmän säger upp sin anställning hos räddningstjänsten. Detta är också ett problem redan innan pandemin och behöver även en långsiktig lösning.

Undanta deltidsbrandmän från snåriga a-kasseregler

SKR och de fackliga organisationerna på området har skickat in en hemställan till regeringen. Vi vill att de omedelbart ska fatta beslut om att undanta deltidsbrandmäns inkomst från anställningen som deltidsbrandman vid beräkning av arbetslöshetsersättning. Undantaget ska gälla året ut för att säkra beredskapen under pandemin.

Vi ser exempel på räddningstjänster som kan förlora upp till en tredjedel av sin personalstyrka. Bemanningsläget riskerar att bli akut under sommaren och hösten, när allt fler rör sig i skog och mark. Regeringen måste agera nu och undanta deltidsbrandmännen från a-kasseregler som riskerar att leda till att deltidsbrandmännen säger upp sig från räddningstjänsterna. Sverige har inte råd att stå utan beredskap.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen