Stora utmaningar ställer krav på långsiktighet och ansvarsfullhet

Tack vare tillfälliga coronabidrag från staten redovisar samtliga regioner och 274 kommuner överskott för 2020, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Samtidigt finns det ett antal stora utmaningar som kräver långsiktiga och ansvarsfulla åtgärder - från kommuner och regioner, men också från staten - för att säkra välfärden de kommande åren.

Pandemin har påverkat oss alla under de senaste 15 månaderna. Tydligast är det i vården och omsorgen där belastningen på personalen har varit och fortfarande är stor. Ett sätt att hantera trycket på vården har varit att aktivera krislägesavtalet, som har använts i totalt tio regioner under pandemin. Avtalet innebär att personalen kan jobba fler timmar, vilket kompenseras med höjd ersättning. Samtidigt har det inneburit stora påfrestningar för personalen.

Krislägesavtalet har i huvudsak fungerat väl under pandemin men både vi och de fackliga organisationerna kan konstatera att krislägesavtalet behöver anpassas för att också fungera i en lång och utdragen kris som coronapandemin. Därför har SKR och Sobona nu inlett förhandlingar med de fackliga organisationerna om att, utifrån erfarenheter från pandemin, göra de förändringar som behövs.

Förhandlingar om förändringar i krislägesavtalet inleds

Stora utmaningar i välfärdssektorn de kommande åren

Pandemin är inte över och det är svårt att överblicka vilka långvariga konsekvenser det innebär för välfärden. En omfattande testning, en pågående massvaccinering, aktiverade krislägesavtal där ersättningen höjs till 220 procent per timme och hantering av uppskjuten vård kräver enorma resurser. Sedan tidigare vet vi att andelen äldre ökar nästan 50 procent de kommande tio åren, vilket innebär ett ökat tryck på välfärdstjänster som vård och äldreomsorg. Att andelen i yrkesför ålder endast ökar med 4 procent under samma period innebär en tuff konkurrenssituation på hela arbetsmarknaden.

Trycket på vården kommer att vara fortsatt stor även när pandemin väl klingar av. Då behöver den vård som skjutits upp under utföras. Under 2020 uppgick vårdens direkta merkostnader till cirka 14 miljarder kronor och merparten av dessa merkostnader täcktes av riktade statsbidrag. Vi vet ännu inte vad notan för vårdens direkta merkostnader 2021 kommer att landa på, men den kommer att vara betydligt högre än vad som finns avsatt.

SKR:s ekonomirapport

Långsiktiga och ansvarsfulla åtgärder nödvändiga för en stark välfärd

Osäkerhet kring pandemins effekter och stora utmaningar inom välfärdssektorn innebär såklart även en stor finansiell osäkerhet i kommuner och regioner. För att klara av testning, vaccinering, coronarelaterad vård, uppskjuten vård, äldreomsorg, skolan och alla andra välfärdstjänster under de kommande åren krävs långsiktiga åtgärder. Kortsiktiga insatser och tillfälliga statsbidrag har varit nödvändiga under pandemin, men inte framöver då de snarare riskerar att missa målet. Låt mig ge ett par exempel:

 • 2019 fick 192 kommuner 77 miljoner kronor att dela på för att skapa ”nattis”. Tittar man på djupet fick Orsa kommun mindre än 10 000 kronor och Upplands Väsby kommun 160 000 kr för att öppna nattis. Det skapar förväntningar hos kommuninvånarna, men räcker knappast ens till arbetstiden det tar att söka bidraget.
 • I slutet av november 2020 betalade staten ut 500 miljoner kronor till kommuner och regioner för att de skulle kunna ge personalen kris-, samtals- och traumastöd. Det gav kommuner och regioner endast tre veckor - mitt i den andra vågen av pandemin - att använda pengarna. För många behövande medarbetare brann dessa pengar helt enkelt inne.

En stark välfärd kräver att staten, precis som kommuner och regioner, tänker långsiktigt och ansvarsfullt. Riktade statsbidrag som tillförs är ofta kortsiktiga och motsvarar inte kostnaderna för uppdraget. Det ökar administrationen, försvårar ett effektivt resursutnyttjande och riskerar att driva upp kostnaderna på en nivå som kommuner och regioner inte kan finansiera när statsbidragen tar slut.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen