Niopunktsprogram stärker det lokala jämställdhetsarbetet

Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden är helt avgörande för att klara välfärdens komptensutmaning. Men 2023 är kvinnor fortfarande mer frånvarande än män på arbetsmarknaden. I välfärdssektorn, där 80 procent av de anställda är kvinnor, är detta inte bara förödande ekonomiskt för den enskilda individen – frånvaron bidrar också till den stora kompetensutmaning som präglar sektorn.

I samband med konferensen Forum jämställdhet i Malmö 7-8 februari lanserar SKR ett nytt arbetsgivarpolitiskt jämställdhetsprogram med fakta, ståndpunkter och exempel på hur våra medlemmar har satt det strategiska arbetet med jämställdhet högt upp på agendan. Målsättningen med det nya jämställdhetsprogrammet är att ge arbetsgivare, HR och förtroendevalda verktyg för att skapa jämställda kommuner och regioner, för det är ju lokalt som jämställdhetsarbetet sker i praktiken.

Redan nu finns en kortversion av programmet med en sammanfattning av de viktigaste ståndpunkterna och röster om hur vi kan flytta fram våra positioner för att skapa jämställda arbetsplatser.

SKR:s program En jämställd arbetsgivarpolitik

SKR är med som partner på Forum jämställdhet med både ett större seminarium om Kvinnors frånvaro från arbetsmarknaden - Hur möter vi välfärdens kompetensutmaning samtidigt som vi skapar ett jämställt och hållbart arbetsliv? – och en monter där vi presenterar SKR:s samlade jämställdhetsarbete. Konferensen har ett nordiskt tema och vi har bjudit in både Finland och Danmark för ett spännande erfarenhetsutbyte.

Forum jämställdhet 7-8 februari

Kvinnor i majoritet på chefsnivåer

Mot bakgrund av att 80 procent av medarbetarna i sektorn är kvinnor är det positivt att kvinnor nu är i majoritet på samtliga chefsnivåer. Däremot ser vi ett trendbrott gällande männens andel av uttag av föräldradagar som nu minskar något. Det är en signal som vi behöver bevaka noga. I jämställdhetsprogrammet lyfts kommuner fram som arbetar aktivt med jämställdhetsinsatser, exempelvis Piteå kommun som inom ramen för arbetet med chefers förutsättningar har definierat ett max antal underställda. Varberg kommun har satsat mycket på utbildning kopplat till våld i nära relationer.

Missa heller inte kapitlet om friskfaktorer för att främja friska, hållbara, attraktiva arbetsplatser.

Möt kompetensutmaningen med friskfaktorer

Välkommen att höra av dig om du har tips på hur ni arbetar med jämställdhetssatsningar så vi kan fortsätta sprida inspirerande lösningar och kunskap för att främja ett rättvist och jämställt arbetsliv.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen