Publicerad 31 januari 2023

En jämställd arbetsgivarpolitik 2023, kortversion

För att ge kvinnor och män lika möjligheter i arbetslivet krävs ett aktivt och kraftfullt jämställdhetsarbete. SKR:s arbetsgivarpolitiska jämställdhetsprogram vänder sig till dig som är arbetsgivare eller förtroendevald i en kommun eller en region. I den här broschyren får du en sammanfattning av de viktigaste ståndpunkterna i jämställdhetsprogrammet, med röster från SKR:s medlemmar, VD, ordförande och chefer om hur vi kan flytta fram våra positioner för att skapa jämställda arbetsplatser.

Målet är att motverka arbetsmarknadsrelaterade ojämlikheter och att koppla samman detta med den stora kompetensutmaning som finns i välfärden där kvinnors närvaro på arbetsmarknaden måste öka.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.