Publicerad 8 februari 2023

Välkommen till Skolriksdag 8–9 maj – programmet klart

SKR bjuder in dig som är politiker, ledande tjänsteperson, eller rektor till Skolriksdag 2023, den 8–9 maj på Waterfront Congress Center i Stockholm.

Anmälan och detaljerat program, Skolriksdag.se

Skolriksdagen är ett bra tillfälle för förvaltningsledning, rektorer och nämnd att få en gemensam start på den nya mandatperioden. Att tillsammans inspireras, knyta kontakter, ta del av ny kunskap och lärande exempel från förskola till vuxenutbildning.

Hela programmet är nu klart och du kan ta del av seminarier inom en rad områden, som bland annat styrning, kompetensförsörjning, organisation och ledarskap. Här är exempel på några rubriker från programmet:

 • Att styra och leda bättre tillsammans
 • Planering och dimensionering av gymnasial utbildning
 • Skolan som skyddsfaktor – att motverka kriminalitet bland barn och unga
 • Skolans finansiering – möjligheter och utmaningar
 • Elevhälsa – hur får vi det att fungera på alla skolor?
 • Att stödja rektor i sitt uppdrag
 • Civil beredskap – vad innebär det för förskolan och skolan?
 • Måluppfyllelse i förskolan

Vi erbjuder även i år partigruppsmöten, där du som förtroendevald ges tillfälle att diskutera skolfrågor med partikollegor från hela landet.

Kom och träffa kollegor från hela landet – tillsammans skapar vi förutsättningar för en positiv utveckling!

Informationsansvarig

 • Helena Bjelvenius
  Utredare
 • Hanna Sällemark
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.