Publicerad 28 september 2022

Nya allmänna råd om kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem 2023

Från och med beskattningsåret 2023 kommer kostnadsersättningen till dagbarnvårdare i familjedaghem att justeras automatiskt varje år baserat på prisutvecklingen.

Den skattefria kostnadsersättningen till dagbarnvårdare har inte ändrats sedan 2013. Inför 2023 har Skatteverket dock räknat upp 2013 års belopp till 2023 års nivå. Utgångspunkten för uppräkningen har varit att kostnadsersättningen per barn och timme år 2013 utgjorde 0,017 procent av prisbasbeloppet. Från och med 2023 ska den skattefria kostnadsersättningen per barn och timme uppgå till 0,017 procent av det fastställda prisbasbeloppet per år. Därmed justeras kostnadsersättningen automatiskt varje år, baserat på prisutvecklingen. För beskattningsåret 2023, där prisbasbeloppet fastställts till 52 500, innebär det att den skattefria kostnadsersättningen beräknas till 9 kronor per timme respektive 72 kr för en hel dag.

Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem, beskattningsåret 2023

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.