Publicerad 11 januari 2024

Delta i årets förskollärarenkät

SKR bjuder nu in landets samtliga kommuner till att delta i årets förskollärarenkät. Anmäl din kommun senast den 21 februari för att vara med. Enkäten utgör ett av underlagen till rapporten Öppna jämförelser: Förskola 2024.

SKR:s förskollärarenkät vänder sig till legitimerade förskollärare i alla Sveriges kommuner och innehåller frågor om hur förskollärare i kommunala förskolor uppfattar förskolans organisation, processer och arbetssätt. Syftet med undersökningen är att bredda och fördjupa kunskapsläget samt förbättra kommunernas möjligheter att mäta och jämföra kvalitet.

Fyll i intresseanmälan senast 21 februari

Intresseanmälan förskollärarenkät 2024

Anmäl din kommun till att vara med i enkäten senast den 21 februari. Ytterligare information och instruktioner kommer därefter att skickas ut till alla kommuner som anmält sig.

Enkäten, som tar mellan 5 och 10 minuter att fylla i, kommer att skickas ut till förskollärarna i månadsskiftet mars/april.

Informationsansvarig

  • Daniel Berr
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.