Publicerad 25 januari 2023
Frågor och svar

Vilka krav på samverkan gäller för en region som huvudman för gymnasieutbildning?

Kravet på samverkan gäller inte för regioner som huvudmän för gymnasieutbildning. Däremot kan en region frivilligt ingå sekundär samverkan med kommuner.

2 kap. 2 a § och 15 kap. 30 a § skollagen, Riksdagen

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.