Publicerad 25 januari 2023
Frågor och svar

Är elever i gymnasieskolan som omfattas av ett sekundärt samverkansavtal förstahandsmottagna på samma sätt som de som omfattas av ett primärt samverkansavtal?

Ja, eftersom huvudmannen i första hand ska ta emot de behöriga sökande som är hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet för utbildningen innebär det att behöriga sökande till såväl primära som sekundära samverkansområden omfattas av förstahandsmottagning. Notera dock att förstahandsmottagningen endast avser den utbildning som erbjuds inom ramen för respektive samverkansavtal.

15 kap. 30 a § och 16 kap. 43 § skollagen, Riksdagen

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.