Publicerad 25 januari 2023
Frågor och svar

Ställs samma krav på samverkan på huvudmän för fristående gymnasieskolor?

Nej, det finns inget krav på att enskilda huvudmän ska samverka eller ingå i ett primärt samverkansområde. Enligt SKR kan det dock vara en fördel om också huvudmännen för fristående skolor omfattas av samarbetet inom ett primärt samverkansområde, bland annat för att kunna erbjuda eleverna inom samverkansområdet ett allsidigt utbildningsutbud. De regionala planeringsunderlagen kan exempelvis utgöra en gemensam referens för samarbete mellan kommunala och enskilda huvudmän inom ett samverkansområde.

2 kap. 2 a § skollagen, Riksdagen

Proposition 2021/22:159, sidan 62, Regeringen

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.