Publicerad 2 april 2024

Normalavtal SKR - Lantmäteriet

SKR och kommunerna samarbetar sedan många år med
Lantmäteriet kring geografisk information, fastighetsinformation och fastighetsbildning. Till grund för samarbetet finns ofta avtal.

SKR och Lantmäteriet skriver i många fall så kallade "normalavtal" med varandra. Dessa fungerar som mallar för avtalen mellan Lantmäteriet och respektive kommun.

Lantmäteriet sade upp de flesta avtalen med SKR och kommunerna per 2017-12-31. Några avtal har bytts ut till nya, andra har återtecknats. Följande normalavtal är nu aktuella:

Normalavtal ABT (adresser, byggnader, topografi)

Lantmäteriet erbjuder kommunerna att återteckna de uppsagda avtalen.

Normalavtal 2007 ABT (PDF) Pdf, 139 kB.

Följebrev Gemensam objektsspecifikation 2011 till ABT (PDF) Pdf, 34 kB.

Objektspecifikation 2011 till normalavtal ABT (PDF) Pdf, 132 kB.

Kartbilaga till ABT (PDF) Pdf, 68 kB.

Kommunspecifika uppgifter till ABT (PDF) Pdf, 111 kB.

Tillägg till normalavtal ABT för kommuner med öppen data (PDF) Pdf, 308 kB.

Missiv Tillägg ABT (PDF) Pdf, 331 kB.

Ersättningsmodell enligt ramavtal 2007, ABT (PDF) Pdf, 110 kB.

Räknefunktion för ABT 2024 (Excel) Excel, 27 kB.

Normalavtal om kvalitetsförbättringar i Fastighetsregistret (FR)

För kommuner med Lantmäterimyndighet (KLM)

Överenskommelse FR (PDF) Pdf, 2 MB.

Normalavtal FR (PDF) Pdf, 31 kB.

Bilaga 1 FR (PDF) Pdf, 144 kB.

För övriga kommuner, DRK

Överenskommelse DRK (PDF) Pdf, 272 kB.

Normalavtal DRK (PDF) Pdf, 251 kB.

Normalavtal DRK, bilaga (PDF) Pdf, 126 kB.

Normalavtal om kommunala förrättningsförberedelser (KFF)

Överenskommelse KFF (PDF) Pdf, 360 kB.

Avtalsformulär KFF (Word) Word, 35 kB.

Allmäna bestämmelser KFF (ABKFF), (PDF) Pdf, 157 kB.

Villkor för användning av GeoVy och behandling av personuppgifter (PDF) Pdf, 77 kB.

Ramavtal mellan SKR och Lantmäteriet

För närvarande finns inget ramavtal mellan SKR och Lantmäteriet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.