Publicerad 30 mars 2021

Att genomföra digitalisering av översiktsplaner – tänk så här

Tydlig kommunikation till politiken, planarkitekter och GIS-ingenjörer och medborgare. Kompromissa och fastna inte i gamla lösningar, börja enkelt och bygg på efterhand, dokumentera ordentligt – några av framgångsfaktorerna som Allingsås kommun vill framhäva i arbetet med att digitalisera översiktsplaner.

Helen Ashman och Eva Cruslock, planarkiteketer i Allingsås kommun, ger konkreta råd om arbetet med att göra en digital översiktsplan.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset