Publicerad 30 mars 2021

Erfarenheter från kommuners arbete med digitala detaljplaner

I en serie filmer får du möta flera kommuner som redan har påbörjat en digitaliseringsprocess.

 • Våga sätta igång – det finns ingen annan väg än digitalisering

  Sollentuna kommun har digitaliserat samtliga 600 detaljplaner som finns i kommunen enligt den standard som utvecklats och utifrån Boverkets planbestämmelsekatalog. Anders Hallmén som är planchef har suttit i den SIS-kommitté som utvecklat standarden på SKR-mandat. Samtliga planer som digitaliserats har även tolkats.
  Samhällsplanering Byggande
 • Upphandling av programvara – testa dig fram

  Frida Hammarlind, planarkitekt, var projektledare i upphandlingen av programvara för digitalisering av detaljplaner. I Örebro kommun bildades en grupp till vilken leverantörer bjöds in och där man testade programvarorna. Ska det vara CAD- eller GIS-baserat?
  Samhällsplanering Byggande
 • Noggrant förarbete är A och O

  Anela Mahmutovic, planarkitekt och en av två projektledare för Stadsbyggnadskontorets digitaliseringsprojekt, och Emily Lindberg, bygglovshandläggare i Göteborg stad, beskriver förarbetet med att digitalisera detaljplaner. Vad behöver man tänka på? Vad det kostar det? Vilken tid det tar och i vilken omfattning det ska ske?
  Samhällsplanering Byggande
 • Digitaliserad bygglovsprocess – snabbare handläggning och nöjdare kunder

  I Huddinge har en digitaliserad bygglovsprocess har lett till kortare handläggningstider, bättre koll på ärenden och att kunderna blir nöjdare. Camilla Adolfsson, dåvarande chef bygglov, berättar om förbättringarna som skett och hur roboten Atom tar hand om informationen till kunderna.
  Samhällsplanering Byggande
 • Att genomföra digitalisering av översiktsplaner – tänk så här

  Tydlig kommunikation till politiken, planarkitekter och GIS-ingenjörer och medborgare. Kompromissa och fastna inte i gamla lösningar, börja enkelt och bygg på efterhand, dokumentera ordentligt – några av framgångsfaktorerna som Allingsås kommun vill framhäva i arbetet med att digitalisera översiktsplaner.
  Samhällsplanering Byggande
 • Hur 3D-visualisering skapar tydlighet och bättre beslutsunderlag

  I Norrköping används 3D-visualisering för att förenkla kommunikationen. En av visionerna är att samhällsbyggnadsprocessen ska använda 3D- visualisering under hela processen från plan till drift.
  Samhällsplanering Byggande
 • En sömlös samhällsbyggnadsprocess – ett digitalt helhetsgrepp

  Märta Syrén, Region Gotland, berättar om DiSa – ett projekt vars syfte är att skapa en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess genom att digitalisera översiktsplaner och detaljplaner, arbeta med 3D-visualisering, upprätta en kartportal, förbättra kvaliteten på fastighetsgränser samt utveckla regionens e-tjänsteplattform.
  Samhällsplanering Byggande

Informationsansvarig

 • Christina Thulin
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.