Publicerad 18 mars 2021

Vattendomar

Kommuner behöver, i god tid innan sommarperioder, se över sina tillstånd att hämta vatten från vattentäkter. Tillstånden meddelas enligt 11 kap. miljöbalken och kallas ofta vattendomar.

Vattendomen anger hur vatten får hämtas från en vattentäkt, och den anger hur mycket vatten som ska finnas i täkten.

Inför sommartider, då risken för vattenbrist ökar, behöver kommuner förbereda sig genom ett antal frågeställningar. Bland annat:

  • Vilka tillstånd för uttag av dricksvatten finns i dag?
  • Vilka mängder vatten får vi ta ut enligt tillstånden?
  • Behövs nya tillstånd?

Varje större vattentäkt ska ha en vattendom

Varje större vattentäkt ska ha en vattendom och ett tillräckligt skydd för att undvika föroreningar. Under vissa omständigheter kan kommuner ansöka om tillstånd i efterhand för utförda åtgärder, till exempel ändring av flöden (11 kap 16 § miljöbalken). Det gäller när åtgärden måste utföras snarast för att förebygga eller hantera en skada. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har bedömt att bestämmelsen är tillämplig på situationer som uppstått till följd av vattenbrist. Se dom 2017-06-16 i mål TR 2017-06-16 M 78-17.

Dom i mål M 78-17, Nacka Tingsrätt (PDF) Pdf, 246 kB.

Krav på att avstå vatten vid brist

Det finns regler som möjliggör för tillsynsmyndigheten, normalt Länsstyrelsen, att i vissa fall besluta att den som har tillstånd till vattenuttag ska avstå vatten till förmån för ett annat intresse, exempelvis den allmänna vattenförsörjningen.

Information hos Havs- och vattenmyndigheten, HAV

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.