Publicerad 10 juni 2022

Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om uppgiftsfördelningen inom det bostadssociala området mellan stat och kommun, samt effektiviteten för ett antal bostads-politiska verktyg som kommunerna har tillgång till. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i betänkandet.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.