Publicerad 20 april 2018

Byggregler - förslag till ändring i Boverkets byggregler

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR