Publicerad 5 juli 2021

Delta Kraftsamling psykisk hälsa

Kraftsamling psykisk hälsa bygger på ett tvärsektoriellt och gemensamt arbete för att både tillvarata befintliga initiativ och utveckla nya lösningar. Aktörer från alla delar av samhället som vill bidra till en bättre psykisk hälsa är välkomna att medverka utifrån eget mandat och egna förutsättningar.

Bara under hösten 2019 har fler än 550 organisationer medverkat i Kraftsamling psykisk hälsa. Bland dessa finns representanter från:

  • Myndigheter
  • Universitet, högskolor och andra organisationer för forskning och högre utbildning
  • Regioner
  • Kommuner
  • Civilsamhällesorganisationer, som professionsföreningar, patient- och brukarorganisationer, intresseföreningar och välgörenhetsorganisationer
  • Vårdgivare (privata och offentliga)
  • Privata företag

Representanter från olika avdelningar på SKR har kontinuerligt medverkat i Kraftsamlingen.

Medverkande i kraftsamlingen

Medverkande i Kraftsamlingen sker i alla delar i enlighet med det egna mandat och den egna kapacitet varje deltagande organisation har. Att medverka i Kraftsamlingen innebär därför inget åtagande i sig.

I det praktiska arbetet inom ramen för Kraftsamlingens delarenor kommer det att finnas behov av och möjlighet till att fördela arbetsuppgifter mellan deltagarna. Detta är dock något som kommer att utarbetas av deltagarna gemensamt, och där varje deltagande organisation själva beslutar vad de kan och vill bidra med. I delarenornas arbets- och beslutsprocesser säkerställs också att varje organisation får möjlighet att förankra eventuella åtaganden internt.

Deltagande organisationer (PDF) Pdf, 337 kB.

Anmäl dig och din organisation

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Kontakta SKR