Publicerad 31 mars 2021
Frågor och svar

Hur vet jag när jag får behandla/hantera en personuppgift?

Om dessa steg efterföljs får du behandla personuppgifter:

 • Det är nödvändigt att samla in personuppgifterna.
 • Det finns ett syfte/ändamål med personuppgifterna.
 • Syftet eller ändamålet med personuppgifterna får inte ändras
 • Du får inte spara personuppgifterna längre än nödvändigt.
 • Du måste kunna visa upp att dessa principerna följs

Din organisation ska ha rutiner på hur du ska behandla/hantera personuppgifter och dessa rutiner måste du följa.

Begreppet "behandling" innefattar:

 • insamling och registrering
 • organisering, strukturering och lagring
 • bearbetning och ändring
 • framtagning och läsning
 • användning och utlämning
 • justering och sammanförande
 • begränsning, radering och förstöring

Informationsansvarig

 • Pål Resare
  Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset