Publicerad 1 september 2022

Elektroniska handlingar

För hantering av elektroniska handlingar gäller samma lagstiftning som för övriga allmänna handlingar.

Elektroniska handlingar som ska bevaras för en längre tid eller för all framtid ska vara i ett standardiserat format för att kunna läsas och återanvändas. Men frågan om bevarande och gallring av elektroniska handlingar har även en teknisk aspekt. Den övergripande strategin är att det är informationen som bevaras inte IT-verktyget.

Råd om bevarande och gallring ges genom skriften E-förvaltning och informationshantering – att hantera, bevara och gallra elektroniska handlingar.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.