Publicerad 19 mars 2021

E-upphandling, e-handel

SKR, Ekonomistyrningsverket (ESV) och Upphandlingsmyndigheten driver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

SFTI - Single Face To Industry

Inriktningen är öppna standarder för elektronisk affärskommunikation under begreppet SFTI (Single Face To Industry). Här finner du information om bland annat handledningar, verifiering, standarder, e-handelsspecifika kurser med mera.

E-handel och e-upphandling, STFI

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Kerstin Wiss Holmdahl
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR