Publicerad 18 april 2024

Utveckla resultatstyrningen - Nätverk för resultat

SKR erbjuder dig möjlighet att delta i ett nätverk för att få stöd att utveckla styrningen i din kommun eller region. Nätverket är begränsat till de tjänstepersoner som arbetar på kommun- eller regionövergripande nivå med den övergripande styrningen, som exempelvis kvalitets- eller utvecklingschef, kvalitetstrateg eller motsvarande.

 • Till nätverket finns även ett digitalt samarbetsrum som ger en möjlighet att dela material och utbyta erfarenheter med varandra.
 • Deltagande kommuner och regioner träffas tre gånger per år för kunskapspåfyllning, utveckling och erfarenhetsutbyte.

Gör en intresseanmälan. SKR kontaktar dig inom kort.

Intresseanmälan

Nätverkets arbete och fokus

Syftet med nätverket är att tillsammans utveckla den övergripande styrningen av kommuner och regioner. I nätverket tar vi del av relevant forskning och kunskap, samt att delar erfarenheter och goda exempel. 2024 är det cirka 100 kommuner och åtta regioner som ingår i nätverket. Tillsammans arbetar de med:

 • Aktuella frågor, teman och seminarier som rör kommunövergripande styrning och ledning.
 • Strukturer och processer som förbättrar styrningen och skapar önskvärd effekt för dem verksamheten finns till för
 • Förslag på verktyg och arbetssätt som kan användas för att driva utvecklingen i önskvärd riktning.

Dessutom får deltagarna ta del av erfarenhetsutbyte mellan nätverken och kommunerna och regionerna. Goda exempel lyfts vid träffarna. SKR bjuder också in till föreläsningar med forskare och andra externa aktörer som inspiration och utveckling.

Upplägg, kostnad

Nätverket har tre gemensamma träffar per år. Två digitala träffar på våren och en fysisk träff på hösten. Utöver detta finns även möjlighet att ingå i mindre lokala nätverk. Dessa beslutar själva hur ofta de vill träffas, på vilket sätt det ska ske samt om vilken eller vilka frågeställningar som nätverket ska fokusera på. För att delta i nätverket är kostnaden 3 500 kr (exklusive moms) per kommun eller region.

Nätverksträffar 2024

 • 7 maj klockan 9.00 -12.00 (digitalt)
 • 10 oktober klockan 10.00 -16.00 (på plats i Stockholm)

Informationsansvarig

 • Lisa Lindell
  Handläggare
 • Linda Persson Melin
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.