Publicerad 26 juni 2024

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun

Kvalitetsmässan och SKR har arbetat fram en ny utvärderingsprocess med syftet att i ännu större utsträckning lyfta fram det som bidra till en innovativ och omtänksam välfärd för invånarna. Här får du information om de nya förutsättningarna. Nomineringarna till nästa SverigesKvalitetskommun kommer att tillkännages i mars 2025.

Ny utvärderingsprocess

Den nya utvärderingsprocessen har utarbetats för att på ett mer datadrivet sätt identifiera uppnådd resursåtgång, effektivitet, effekt och resultatkvalitet ur ett invånarperspektiv.

I ett första steg kommer alla Sveriges kommuner att ingå där en uppsättning nyckeltal utgör basen för att nominera ett antal kommuner för vidare utvärdering. Kommunerna behöver alltså inte längre anmäla sig själva till utmärkelsen.

I steg två kommer de kommuner som accepterar nomineringen få beskriva sitt arbete inom bland annat digitalisering och innovation, ledarskap och medarbetarskap, samspel politik och tjänstepersoner samt utvecklings- och omställningskapacitet.

En ytterligare nyhet är också att Kvalitetsmässan och SKR instiftar ett hedersomnämnande för bästa utvecklingskommun där vi uppmärksammar kommuner som under 3-4 år haft en stadigt positiv utveckling av sin verksamhet. Anledningen är att vi ser att även dessa kommuner kan fungera som inspirerande exempel på hela kommunsverige.

Vinnaren av Sveriges KvalitetsKommun 2023

Höganäs är en kommun som med fokus på resultat och effektivitet levererar hög kvalitet till medborgare och företag i kommunen inom alla områden. Man utmärker sig särskilt väl inom omsorgsområdet. Kommunen visar på en god ekonomi och har en tydlig styrmodell med hög nivå av systematik i uppföljning och analys. Med utgångspunkt i visionen ”Väl värt att investera i” och med en tillåtande organisationskultur där man vågar testa att göra saker på nya sätt, är man väl förberedd att ta sig an framtidens utmaningar.

Övriga nominerade kommuner var Arvika kommun, Karlskoga kommun och Ulricehamns kommun.

Juryns motivering till priset, Kvalitetsmässan

Kommuner som har fått utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun

Utmärkelsen har delats ut vartannat år till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarepolitik och samhällsbyggande samt leverera tjänster med hög kvalitet.

Första utmärkelsen tilldelades Botkyrka kommun 2003. Därefter har följande nio kommuner fått utmärkelsen: Umeå 2005, Lomma 2007, Stockholms Stad 2009, Kungsbacka 2011, Örebro 2013, Kävlinge 2015, Helsingborg 2017, Sollentuna 2019, Nacka kommun 2021 och Högnäs kommun tog emot priset 2023.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.